×

Antonio Gramsci

2 พฤษภาคม 2023

บันทึกจาก ‘สมองที่ถูกแช่แข็ง’ ของ Antonio Gramsci

8 Minute History ที่มีมากกว่า 8 นาทีเอพิโสดนี้ พาศึกษาการเดินทางของประวัติศาสตร์โลกผ่านเลนส์ของนักรัฐศาสตร์นักเคลื่อนไหวทางการเมืองสายมาร์กซิสต์ผ่านบันทึกผลงานจาก ‘สมองที่ถูกแช่แข็ง’ ของ Antonio Gramsci ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ในอิตาลี    ทฤษฎีการเมืองของของเขาว่าด้วยเรื่อง ‘การครองความคิดเชิงวัฒนธรรม’ จากการตกตะกอ...
อิตาลีภายใต้เผด็จการ Benito Mussolini แห่งพรรคฟาสซิสต์
10 พฤษภาคม 2022

อิตาลีภายใต้เผด็จการ Benito Mussolini แห่งพรรคฟาสซิสต์

เอพิโสดนี้จะพาย้อนรอยประวัติศาสตร์อิตาลี ในฐานะรัฐชาติภายใต้การนำของเผด็จการมุสโสลินี ที่ต้องการเดินหน้าสร้างความยิ่งใหญ่ของฟาสซิสต์ ผ่านการปลุกเร้าประชาชน และสร้างความหวังในการที่จะพาอิตาลีให้ยิ่งใหญ่เสมือนเป็นจักรวรรดิโรมันที่ 2 กระบวนการรวมอิตาลี หรือ ‘Risorgimento’ กินเวลายาวนานหลายสิบปี จนกระทั่งมุสโสลินีสามารถรวบอำนาจเบ็ดเสร็จ สถาปนาอิตาลีเป็...

X
Close Advertising