×

​ Mindset

Readery
15 กุมภาพันธ์ 2019

ฝึกคิดให้เป็นระบบ รู้จักแก้ปัญหา อ่านเล่มไหนดี

บางครั้งเวลาเจอปัญหาหรืออุปสรรคต่างๆ แล้วแก้ไขไม่สำเร็จ อาจไม่ได้มาจากที่เราไม่มีความสามารถ แต่เป็นเพราะเราติดกรอบความคิด หรือ ‘Fixed Mindset’ บางอย่าง   Readery Podcast เอพิโสดนี้เลยขอพาไปทำความรู้จักกับหนังสือที่จะเปลี่ยนกรอบความคิด ทั้งหนังสือดังที่ทำให้เราเข้าใจ Mindset แต่ละแบบ พร้อมทั้งตัวอย่างอ่านสนุก ฮาวทูญี่ปุ่น เน้นวิธีการแก้ปั...