×

ไม่ต่างก็ตาย

The Secret Sauce EP.332 สิ่งที่เริ่มและเลิกทำปี 2021 ตอน ไม่ต่างก็ตาย
30 ธันวาคม 2020

สิ่งที่เริ่มและเลิกทำปี 2021 ตอน ไม่ต่างก็ตาย

Resilient Mindset สรุปบทเรียนจากรายการ The Secret Sauce ในปี 2020 จากพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป ทำให้ธุรกิจต้องหาจุดต่าง สร้างจุดแข็ง เข้าใจความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า พร้อมมีกระบวนการทำงานที่ Agile และ Lean เพื่อเข้าไปอยู่ในใจกลุ่มเป้าหมายได้อย่างยั่งยืน      สามารถฟังพอดแคสต์ The Secret Sauce ผ่านแอปพลิเคชันต่าง...

Close Advertising