×

อาการทางจิตเวชของเด็ก พัฒนาการเด็ก

7 มิถุนายน 2018

สร้างความเข้าใจลูกในแต่ละช่วงวัย เพื่อสายใยที่ดีในครอบครัว

ซินดี้-สิรินยา คุยกับ คุณต้น-นรพันธ์ ทองเชื่อม นักจิตบำบัด จากมีรักคลินิก เรื่องอาการทางจิตเวชของเด็กแต่ละช่วงวัย และการทำเข้าใจลูกและตัวเองของผู้ปกครอง ในรายการ Balanced Mama Podcast     เข้าใจความหมายของ ‘อาการทางจิตเวช’ อาการทางจิตเวช คืออาการที่แสดงออกทางพฤติกรรม ความคิด และอารมณ์เป็นหลัก ถึงแม้ความรุนแรง หรือความแตกต...

Close Advertising