×
242494

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ทศมินทราบรมราชาภิเษก
3 พฤษภาคม 2019

ถวายชัยมงคล

ทศมินทราบรมราชาภิเษก พอดแคสต์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2452 โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ เป็นแขกรับเชิญ ดำเนินรายการโดย ธนกร วงษ์ปัญญา Content Creator สำนักข่าว THE STANDARD   วันสุดท้ายของพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จออกสีหบัญชร ณ พระที่นั่งสุทไธสวรร...
royalcoronation01
3 พฤษภาคม 2019

เลียบเมืองชมบุญ

ทศมินทราบรมราชาภิเษก พอดแคสต์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ เป็นแขกรับเชิญ ดำเนินรายการโดย ธนกร วงษ์ปัญญา Content Creator สำนักข่าว THE STANDARD   การเสด็จฯ เลียบพระนครโดยกระบวนพยุหยาตราสถลมารคและกระบวนพยุหยาตราชลมารค ถือเป็นอีกหนึ่งพิธีที่จะกระทำหลังพระราชพิธีบรมร...
ทศมินทราบรมราชาภิเษก
3 พฤษภาคม 2019

ขึ้นตั่งนั่งเมือง

ทศมินทราบรมราชาภิเษก พอดแคสต์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ เป็นแขกรับเชิญ ดำเนินรายการโดย ธนกร วงษ์ปัญญา Content Creator สำนักข่าว THE STANDARD   เอพิโสดแรกขอนำทุกท่านไปทำความรู้จักถึงประวัติและความสำคัญของพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการเป็นพระม...