×

คอมมิวนิสต์

2 พฤษภาคม 2023

บันทึกจาก ‘สมองที่ถูกแช่แข็ง’ ของ Antonio Gramsci

8 Minute History ที่มีมากกว่า 8 นาทีเอพิโสดนี้ พาศึกษาการเดินทางของประวัติศาสตร์โลกผ่านเลนส์ของนักรัฐศาสตร์นักเคลื่อนไหวทางการเมืองสายมาร์กซิสต์ผ่านบันทึกผลงานจาก ‘สมองที่ถูกแช่แข็ง’ ของ Antonio Gramsci ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ในอิตาลี    ทฤษฎีการเมืองของของเขาว่าด้วยเรื่อง ‘การครองความคิดเชิงวัฒนธรรม’ จากการตกตะกอ...
8 Minutes History EP95
17 กุมภาพันธ์ 2022

สงครามกลางเมือง จีนคณะชาติปะทะคอมมิวนิสต์ สู่จุดเริ่มต้นสาธารณรัฐประชาชนจีน

เอพิโสดนี้จะพาไปเรียนรู้ประวัติศาสตร์จีนหลังจากการเปลี่ยนระบบการปกครองภายใต้การนำของเจียงไคเชก พรรคก๊กมินตั๋ง หรือจีนคณะชาติที่เราคุ้นเคยกันในนาม ‘จีนขาว’ ส่วนฝ่ายคอมมิวนิสต์ในขณะนั้นถูกขนาดนามว่า ‘จีนแดง’ ความขัดแย้งของทั้งสองฝ่ายนำไปสู่สงครามกลางเมืองนานกว่าสิบปี เจียงไคเชกมุ่งกำจัดคอมมิวนิสต์ ไม่สนใจต่อต้านญี่ปุ่นที่กำลังรุกคืบเข้าสู่จีน จนนำไปส...
15 กุมภาพันธ์ 2022

การปฏิวัติซินไฮ่ เปลี่ยนแปลงการปกครองจีนสู่ระบบสาธารณรัฐ

เอพิโสดนี้จะพาไปเรียนรู้ประวัติศาสตร์จีนในช่วงที่เรียกว่าศตวรรษวิปโยค หรือการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ สู่การปกครองแบบสาธารณรัฐ โดยมี ดร.ซุนยัตเซ็น เป็นผู้นำคณะปฏิวัติ ในช่วงแรกของการเปลี่ยนแผ่นดิน ประเทศจีนแตกเป็นก๊กๆ หรือที่เรียกกันว่า ‘ยุคขุนศึก’ ทำให้ ดร.ซุนยัตเซ็น ต้องขอความช่วยเหลือจากสหภาพโซเวียต ในการช่วยเหลือพรรคก๊กมิน...

X
Close Advertising