×
443387

เบญจมาศ กุลกัตติมาส

ปรับโครงสร้างกิจการอย่างไรในยุคเศรษฐกิจชะลอตัว
15 มกราคม 2021

ปรับโครงสร้างกิจการอย่างไรในยุคเศรษฐกิจชะลอตัว

วิกฤตโควิด-19 ส่งผลให้เศรษฐกิจอยู่ในภาวะถดถอย แม้รัฐบาลจะเร่งรัดให้มีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจออกมาเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ แต่ก็ยังมีผู้ประกอบการหลายรายที่ต้องปิดตัวลง ช่วงนี้จึงมีข่าวการปิดตัวของกิจการให้เห็นอยู่บ้าง บางกิจการอาจไม่ถึงกับปิดตัวลง แต่ก็มีมาตรการลดค่าใช้จ่าย    เราจึงเห็นหลายองค์กรที่ประกาศปรับโครงสร้างกิจการเพื่อลดข...

MOST POPULAR