×
456327

อภิสิทธิ์ ปิ่นมณีกุล

ภาษีกับความท้าทายหลังยุคโควิด-19
19 กุมภาพันธ์ 2021

ภาษีกับความท้าทายหลังยุคโควิด-19

Tax Ecosystem กำลังมีการเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่จากปัจจัยหลายอย่าง ได้แก่ โลกกำลังก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ  วิกฤตโควิด-19 ซึ่งถือเป็นเรื่องใหม่ของทุกองค์กรและส่งผลกระทบอย่างรุนแรงและกว้างขวาง วิกฤตครั้งนี้ถือเป็นตัวเร่งปฏิกริยาที่สำคัญที่ทำให้เกิดการนำแผนการสำหรับ Digital Transformation ที่เตรียมไว้มาใช้ปฏิบัติจริงได้อย่างรวดเ...

MOST POPULAR