×

สรญา เชาวนสุนทรพงษ์

Digital Solution
26 พฤษภาคม 2023

มองมุมใหม่ ‘เลือก Digital Solution ที่ใช่’ ให้ธุรกิจ

เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่า Digital Solution ต่างๆ ในทุกวันนี้ เข้ามาเติมเต็มการใช้ชีวิตของเราแบบ ‘Now Normal’ อย่างมีประสิทธิภาพ นั่นคือเป็นชีวิตวิถีใหม่ของวันนี้ ที่เราทุกคนสามารถปรับตัวและผสมผสานการใช้ชีวิตเข้าสู่โลกดิจิทัลได้อย่างสมบูรณ์     ในอดีต เราอาจมีความกังวลในการนำ Digital Solution เข้ามาใช้ในหลากหลายธุรกิจ เช่น ความปลอดภั...

MOST POPULAR

Close Advertising