×
500343

ภิรตา ภักดีสัตยพงศ์

เงินทุนหมุนเวียน
15 มิถุนายน 2021

กลยุทธ์เพิ่มเงินทุนหมุนเวียนในยุควิกฤตโควิด-19

แม้การเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี เศรษฐกิจ และสังคมจะเกิดขึ้นแทบตลอดเวลา แต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนสำหรับการดำเนินธุรกิจคือความจริงที่ว่า ‘เงินสดคือราชัน’ หรือ ‘Cash is king’    เมื่อ ‘เงินทุนหมุนเวียน’ คือกระแสเงินสดที่มีความจำเป็นในการขับเคลื่อนองค์กร ทุกหน่วยงานภายในบริษัทต้องร่วมกันบริหารเงินทุนหมุนเวียนให้อยู่ในระดับที่เพียงพ...

MOST POPULAR