×
455429

นัฐวุฒิ ปัทมวิภาค

ESG ปัจจัยสุดฮิตของนักลงทุนรุ่นใหม่
17 กุมภาพันธ์ 2021

ESG ปัจจัยสุดฮิตของนักลงทุนรุ่นใหม่

ปัญหาโลกร้อน ปัญหาด้านสิทธิมนุษยชน และปัญหาการคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน กำลังส่งผลกระทบต่อธุรกิจทั่วโลก ทำให้ “แนวคิดการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน” หรือ ESG (Environmental, Social and Governance) ได้รับความสนใจในวงกว้าง จะเห็นได้ว่านักลงทุนต่างนำ ESG Factor เข้ามาใช้ในกระบวนการตัดสินใจลงทุนในบริษัท ควบคู่กับการพิจารณาผลประกอบการของธุรกิจนั้นๆ ซ...

MOST POPULAR