×
25031

ฝนตก

6 กันยายน 2017

ฝนตกน้ำท่วมกรุงเทพฯ เมื่ออุโมงค์ระบายน้ำยักษ์ไม่ใช่คำตอบสุดท้าย

     ฝนตกเมื่อไร คนกรุงเทพฯ รู้ตัวและทำใจล่วงหน้าได้ทันทีว่า ‘น้ำท่วม’ แน่นอน ปัญหาน้ำท่วมขังเป็นปัญหาโลกแตกของ ‘กรุงเทพฯ’ รองจากปัญหารถติด ซึ่งภาครัฐก็ทุ่มงบประมาณในการแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่อง      รู้หรือไม่ว่า ปัจจุบันกรุงเทพมหาครมีอุโมงค์ระบายน้ำรวมกว่า 8 แห่ง เป็นอุโมงค์ยักษ์ 3 แห่ง ส่วนที่เหลือเป็นอุโมงค์ขนาดเล็...