×

ดาวพลูโต

ดาวพลูโต
18 กุมภาพันธ์ 2024

18 กุมภาพันธ์ 1930 – ค้นพบดาวพลูโต อดีตดาวเคราะห์ดวงที่ 9 ในระบบสุริยจักรวาล

ไคลด์ ทอมบอกจ์ (Clyde W. Tombaugh) นักดาราศาสตร์แห่งหอดูดาวโลเวล รัฐแอริโซนา ค้นพบดาวพลูโต ซึ่งเป็นดาวเคราะห์ดวงที่ 9 ในระบบสุริยจักรวาล และประกาศใช้ชื่อดาวเคราะห์ดวงดังกล่าวว่า ‘พลูโต’ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 1930 ซึ่งมาจากการเสนอของเด็กสาวชาวออกซ์ฟอร์ดชื่อ เวเนเทีย เบอร์เนย์ พลูโตเป็นชื่อเทพแห่งใต้พิภพของโรมันผู้ล่องหนได้ โดยดาวพลูโตใช้เวลาโคจรหมุน...
ดาวพลูโต
24 สิงหาคม 2023

24 สิงหาคม 2006 – ดาวพลูโตถูกลดสถานะเป็นดาวเคราะห์แคระ

ดาวพลูโตที่ถูกค้นพบในปี 1930 ถูกนับเป็น 1 ในดาวเคราะห์ทั้ง 9 ของระบบสุริยะมาตลอด จนกระทั่งวันที่ 24 สิงหาคม 2006 สหพันธ์ดาราศาสตร์สากล (International Astronomical Union: IAU) ได้ปรับเปลี่ยนสถานะดาวพลูโตจาก ‘ดาวเคราะห์’ เป็น ‘ดาวเคราะห์แคระ’ หรือดาวที่มีลักษณะคล้ายดาวเคราะห์หรือดาวเคราะห์น้อย เนื่องจากคุณสมบัติของดาวพลูโตตรงตามคำนิยามดาวเคราะห์แคระข...
onthisday18021930
18 กุมภาพันธ์ 2023

18 กุมภาพันธ์ 1930 – ค้นพบดาวพลูโต อดีตดาวเคราะห์ดวงที่ 9 ในระบบสุริยจักรวาล

ไคลด์ ทอมบอกจ์ (Clyde W. Tombaugh) นักดาราศาสตร์แห่งหอดูดาวโลเวล รัฐแอริโซนา ค้นพบดาวพลูโต ซึ่งเป็นดาวเคราะห์ดวงที่ 9 ในระบบสุริยจักรวาล และประกาศใช้ชื่อดาวเคราะห์ดวงดังกล่าวว่า ‘พลูโต’ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 1930 ซึ่งมาจากการเสนอของเด็กสาวชาวออกซ์ฟอร์ด ชื่อ เวเนเทีย เบอร์เนย์ พลูโตเป็นชื่อเทพแห่งใต้พิภพของโรมันผู้ล่องหนได้ โดยดาวพลูโตใช้เวลาโคจรหมุ...

X
Close Advertising