×
139546

Voice Techonology

30 ตุลาคม 2018

Voice is the new interface หรือนี่จะเป็นสิ่งใหม่แทนที่สมาร์ทโฟน

“Hey Siri, set up a meeting at 9.”   10 ปีที่ผ่านมาระบบผู้ช่วยส่วนตัวอัจฉริยะ หรือ Voice Assistant ได้พัฒนาแบบก้าวกระโดด และช่วยจัดการสารพัดสิ่งในชีวิตประจำวันของเรา เช่น เช็กสภาพอากาศ นัดประชุม บอกเส้นทางระหว่างขับรถ ไม่แน่ว่าในอนาคตเราอาจไม่ต้องพกสมาร์ทโฟนอีกต่อไป แต่ใช้หูฟังอัจฉริยะที่รองรับคำสั่งผ่านเสียง   จะเกิดอะไรขึ้น...