×
498869

Emotional Support

10 มิถุนายน 2021

Emotional Support เป็นที่พึ่งทางความรู้สึกให้คนใกล้ตัว แบบไม่ตัดสิน

บางทีที่เห็นคนที่เรารักกำลังทุกข์ อยากเข้าไปเป็นที่พึ่งทางใจ ประคับประคองให้เขาผ่านช่วงเวลายากๆ ไปได้ แต่ก็ไม่รู้วิธีการว่าทำแบบไหนถึงจะเวิร์ก R U OK ชูใจ เอพิโสดนี้ พูดคุยถึงการเป็นแนวทางในการเป็น Emotional Support ว่าต้องเตรียมตัวอย่างไร มีวิธีการใช้คำพูดแบบไหน คำพูด น้ำเสียง หรือท่าทีแบบไหนที่เป็นการตัดสิน เพื่อให้เราได้ดูแลใจกันอย่างถูกวิธีและไ...