×

Conversation

6 กุมภาพันธ์ 2021

เศรษฐา ทวีสิน แนะคนรุ่นใหม่ ก่อนเป็นนาย คุณต้องไปเป็นขี้ข้าคน

คัดสรรเนื้อหาบางส่วนจากงาน The Secret Sauce Club: Conversations งานแรกของ The Secret Sauce ที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมถามมุมมอง กลยุทธ์ คำแนะนำ และประเด็นร้อนแรงอื่นๆ กับผู้บริหารแบบสุดเอ็กซ์คลูซีฟ   เศรษฐา ทวีสิน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานถามคำถามแบบไร้กรอบประเด็น ทั้งในมิติของการเ...
เศรษฐา ทวีสิน วิเคราะห์เศรษฐกิจ วิพากษ์การเมือง "ผู้นำต้องกล้าหาญ เลิกเพลย์เซฟ"
5 กุมภาพันธ์ 2021

เศรษฐา ทวีสิน วิเคราะห์เศรษฐกิจ วิพากษ์การเมือง “ผู้นำต้องกล้าหาญ เลิกเพลย์เซฟ”

คัดสรรเนื้อหาบางส่วนจากงาน The Secret Sauce Club: Conversations งานแรกของ The Secret Sauce ที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมถามมุมมอง กลยุทธ์ คำแนะนำ และประเด็นร้อนแรงอื่นๆ กับผู้บริหารแบบสุดเอ็กซ์คลูซีฟ   เศรษฐา ทวีสิน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) เล่าภาพรวม แผนการปรับตัวเพื่อรับมือวิกฤตของแสนสิริ เปิดมุมมองภาพใหญ่เ...

X
Close Advertising