Menu

​ อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

THE-POWER-GAME
8 มีนาคม 2019

เกมสามก๊ก สองกั๊ก: ฝันแบบไม่เกรงใจของอภิสิทธิ์

การเลือกตั้งวันที่ 24 มีนาคม ถูกวิเคราะห์แยกเป็นเกมสามก๊กตั้งแต่เริ่มต้นคือ ก๊กเพื่อไทย ก๊กประชาธิปัตย์ และก๊กพลังประชารัฐ คอนเซปต์ของการเมืองสามก๊กคือก๊กใหญ่ที่สุดอย่างเพื่อไทยจะถูกอีกสองก๊กคือประชาธิปัตย์และพลังประชารัฐผนึกรวมกันตี   คำถามที่วิเคราะห์กันเรื่อยมาคือเมื่อสองก๊กรวมกัน แล้วผู้นำของก๊กไหนจะขึ้นเป็นใหญ่สุด ซึ่งเมื่อดูคะแนนจ...