×

แถลงนโยบาย

14 กันยายน 2023

‘ONE PITA’ สายลมยังไม่เปลี่ยนแปลง

รัฐบาลเศรษฐา ทวีสิน ได้เริ่มต้นอย่างเป็นทางการแล้ว หลังมีการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาเสร็จสิ้น   หมายความว่าจากนี้การบริหารราชการแผ่นดินสามารถเดินหน้าไปได้เต็มอัตรา   ขณะเดียวกันก็หมายความว่าเมื่อมีรัฐบาลจากซีกเพื่อไทย ฝ่ายค้านจากซีกก้าวไกลก็เดินเครื่องตรวจสอบเต็มอัตราเช่นกัน   จากนี้ไปรัฐบาลเศรษฐาต้องพิสูจน์ตัวเองจากผลงา...
X
Close Advertising