×

สถาบันพระมหากษัตริย์

ภิญโญ ไตรสุริยธรรมา ฝ่าวิกฤตประเทศไทย
25 ตุลาคม 2020

ปัญญาฝ่าวิกฤตประเทศไทย ภิญโญ ไตรสุริยธรรมา

ในสถานการณ์ที่ประเทศไทยกำลังเผชิญกับวิกฤตซ้อนวิกฤต หนังสือเล่มใหม่ของ ภิญโญ ไตรสุริยธรรมา ปัญญาฝ่าวิกฤต คล้ายจะเป็นแสงเทียนในความมืดมิด เขาใช้เวลาร่วมปีในการค้นคว้าหาข้อมูล ถอดบทเรียนจากอดีต และเวลาอีกร่วมชีวิตในการบูรณาการความรู้ทุกศาสตร์ เพื่อหาคำตอบว่า วิกฤตครั้งนี้เกิดจากอะไร ทางออกของประเทศไทยคืออะไร และทำไมการใช้ ‘ปัญญาเหนือกว่าธรรมเนีย...

X
Close Advertising