วันเลือกตั้ง

เลือกตั้ง 101

thestandardelection
22 มีนาคม 2019

ถ้าไปใช้สิทธิไม่ได้ แต่ไม่อยากเสียสิทธิ ต้องทำอย่างไร

สำหรับใครที่ติดภารกิจสำคัญ ไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันที่ 24 มีนาคมนี้ได้จริงๆ ให้จำง่ายๆ ว่าหน้า 7 หลัง 7 กฎหมายเปิดโอกาสให้เราแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิได้ระหว่างวันที่ 17-31 มีนาคม 2562 หรือก่อนและหลังเลือกตั้ง 7 วัน ใครอยู่กรุงเทพฯ ให้ไปที่สำนักงานเขต ใครอยู่ต่างจังหวัดให้ไปที่ที่ว่าการอำเภอ   เหตุจำเป็นให้ไปใช้ส...
thestandardelection
22 มีนาคม 2019

จะรู้ได้อย่างไรว่าต้องไปเลือกตั้งที่ไหน

ตรวจสอบจากหนังสือแจ้งเจ้าบ้านที่ระบุหน่วยเลือกตั้ง รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งในบ้านเลขที่นั้นๆ และลำดับที่ในบัญชีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ตรวจสอบออนไลน์ในเว็บไซต์ election.bora.dopa.go.th/Election/cervote โดยกรอกหมายเลขประจำตัวประชาชน คลิกที่ช่อง ‘ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ’ แล้วคลิกค้นหาข้อมูล ระบบจะแสดงสถานที่ที่ต้องไปใช้สิทธิและลำดับที่ในบัญชี ...
22 มีนาคม 2019

หากพบเจอการทุจริตเลือกตั้งต้องทำอย่างไร

ถ้าพบเห็นการโกงเลือกตั้งทุกรูปแบบ ทั้งแจกเงิน สิ่งของ เรียกรับเงิน หรือทรัพย์สิน ต้องช่วยกันแจ้งเบาะแสหรือรวบรวมหลักฐานเพื่อแจ้งต่อตำรวจในพื้นที่ หรือรายงานให้ กกต. ทราบ สามารถแจ้งได้ด้วยตัวเอง หรือสายด่วน กกต. 1444 หรือ 0 2141 8888 ...
22 มีนาคม 2019

เลือกตั้งเสร็จแล้วนับคะแนนกันที่ไหน

เมื่อเสร็จสิ้นการลงคะแนนในเวลา 17.00 น. หรือปิดหีบเรียบร้อยแล้ว กกต. จะนับคะแนน ณ ที่เลือกตั้งโดยเปิดเผยจนเสร็จสิ้นในรวดเดียว ข้อดีของการนับคะแนนที่หน่วยเลือกตั้งคือ 1.ป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดจากการย้ายหีบบัตร 2.สามารถประกาศผลเลือกตั้งได้รวดเร็ว เมื่อนับคะแนนเสร็จในแต่ละหน่วย กกต. เขตจะรวมผลการนับคะแนนของทุกหน่วยภายในเขต และประกาศผลรวมค...
22 มีนาคม 2019

Vote No กับ No Vote ต่างกันอย่างไร

การเลือกตั้งครั้งนี้ Vote No หรือกากบาทในช่อง ‘ไม่ประสงค์ลงคะแนน’ มีความหมาย หาก ส.ส. เขตใดชนะการเลือกตั้ง แต่ได้คะแนนน้อยกว่า Vote No เท่ากับว่าการเลือกตั้งในเขตนั้นเป็นโมฆะ ต้องเลือกใหม่ โดยผู้สมัครคนเดิมของทุกพรรคจะไม่สามารถกลับมาลงสมัครได้ ส่วน No Vote คือการไม่ออกไปใช้สิทธิ หรือพูดง่ายๆ คือการนอนหลับทับสิทธิ ดังนั้น No Vote จึงไม่...
22 มีนาคม 2019

ไปเลือกตั้งต้องเตรียมอะไรบ้าง

สิ่งสำคัญที่ห้ามลืมคือหลักฐานแสดงตัวเพื่อใช้สิทธิเลือกตั้ง หลักฐานที่ใช้ง่ายที่สุดคือบัตรประชาชน (บัตรหมดอายุก็ใช้ได้) ถ้าหาไม่เจอ สามารถใช้บัตรหรือหลักฐานอื่นที่ทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐออกให้ แต่ต้องมีรูปถ่ายและหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน เช่น ใบขับขี่ พาสปอร์ต หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ...
22 มีนาคม 2019

ไปเลือกตั้งต้องทำอะไรบ้าง

1. ตรวจสอบรายชื่อหน้าหน่วยเลือกตั้งหรือจากหนังสือแจ้งเจ้าบ้าน แล้วจดหมายเลขลำดับที่ของตัวเองไว้เพื่อยื่นให้เจ้าหน้าที่ 2. แสดงตนเพื่อใช้สิทธิลงคะแนนโดยใช้บัตรประชาชน (บัตรหมดอายุก็ใช้ได้) พาสปอร์ต หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ โดยต้องมีหมายเลขประจำตัวประชาชนและรูปถ่าย 3. รับบัตรเลือกตั้ง พร้อมเซ็นชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วมือที่ต้นขั้ว...
22 มีนาคม 2019

จดลิสต์ Survival Kits ของมันต้องพกออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

24 มีนาคม 2562 นี้ หลายคนเตรียมใจจะไปใช้สิทธิเลือกตั้งกันอย่างเต็มที่ แต่ไม่ได้มีแค่การเตรียมใจไปกาเบอร์ที่ชอบอย่างเดียว เพราะสิ่งที่หลายคนจะต้องเผชิญในวันเลือกตั้งคือ เหล่ามวลมหาประชาชนมากมาย อีกทั้งอุณหภูมิความร้อนและมลภาวะทางอากาศที่เลี่ยงไม่ได้ ทางที่ดีทุกคนควรจะมี Survival Kits อุปกรณ์พกพาติดกระเป๋าเผื่อใช้ เพราะคุณอาจจำเป็นต้องใช้เพื่อความสบา...
Human rights
21 มีนาคม 2019

ตารางเปรียบเทียบ ‘นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน’ ของพรรคที่น่ามองในการเลือกตั้ง 62

จุดยืนและแนวนโยบายเกี่ยวกับประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนของ 5 พรรคการเมืองสำคัญในการเลือกตั้งปี 2562 ไม่ว่าจะเป็นนโยบายสำคัญที่จะทำเป็นอันดับแรกหลังได้รับเลือกให้เป็นรัฐบาล พ.ร.บ. ไซเบอร์ ความเสมอภาคทางเพศ เสรีภาพในการชุมนุมและการแสดงออก การประกาศใช้กฎหมายพิเศษในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ สิทธิของผู้ลี้ภัยและกลุ่มแรงงานข้ามชาติ รวมถึงประเด็นการซ้อมทรมานแ...
21 มีนาคม 2019

กาบัตรเลือกตั้งแบบไหนไม่ให้เป็นบัตรเสีย

    พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 มาตรา 91 ‘การออกเสียงลงคะแนน’ ระบุเอาไว้ว่าให้ทําเครื่องหมายกากบาทลงในช่องทําเครื่องหมายของหมายเลขผู้สมัครในบัตรเลือกตั้ง และในกรณีที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งประสงค์จะลงคะแนนไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด ให้ทําเครื่องหมายกากบาทลงในช่องทําเครื่องหมาย ‘ไม่เลือกผู้สม...
Close Advertising