วันเลือกตั้ง

หากพบเจอการทุจริตเลือกตั้งต้องทำอย่างไร

โดย THE STANDARD TEAM
22.03.2019
  • LOADING...
  • ถ้าพบเห็นการโกงเลือกตั้งทุกรูปแบบ ทั้งแจกเงิน สิ่งของ เรียกรับเงิน หรือทรัพย์สิน ต้องช่วยกันแจ้งเบาะแสหรือรวบรวมหลักฐานเพื่อแจ้งต่อตำรวจในพื้นที่ หรือรายงานให้ กกต. ทราบ
  • สามารถแจ้งได้ด้วยตัวเอง หรือสายด่วน กกต. 1444 หรือ 0 2141 8888
  • LOADING...

READ MORE




Latest Stories

Close Advertising