วันเลือกตั้ง

จะรู้ได้อย่างไรว่าต้องไปเลือกตั้งที่ไหน

โดย THE STANDARD TEAM
22.03.2019
  • LOADING...
thestandardelection
  • ตรวจสอบจากหนังสือแจ้งเจ้าบ้านที่ระบุหน่วยเลือกตั้ง รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งในบ้านเลขที่นั้นๆ และลำดับที่ในบัญชีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
  • ตรวจสอบออนไลน์ในเว็บไซต์ election.bora.dopa.go.th/Election/cervote โดยกรอกหมายเลขประจำตัวประชาชน คลิกที่ช่อง ‘ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ’ แล้วคลิกค้นหาข้อมูล ระบบจะแสดงสถานที่ที่ต้องไปใช้สิทธิและลำดับที่ในบัญชี
  • ตรวจสอบผ่านแอปพลิเคชัน Smart Vote โดยเลือกเมนู ตรวจสอบหน่วยเลือกตั้ง กรอกหมายเลขประจำตัวประชาชน ระบบจะแสดงสถานที่ที่ต้องไปใช้สิทธิและลำดับที่ในบัญชี
  • ควรตรวจสอบล่วงหน้าก่อนไปใช้สิทธิเพื่อป้องกันเว็บไซต์ล่มในวันเลือกตั้ง
  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising