วันเลือกตั้ง

ไปเลือกตั้งต้องเตรียมอะไรบ้าง

โดย THE STANDARD TEAM
22.03.2019
  • LOADING...
  • สิ่งสำคัญที่ห้ามลืมคือหลักฐานแสดงตัวเพื่อใช้สิทธิเลือกตั้ง
  • หลักฐานที่ใช้ง่ายที่สุดคือบัตรประชาชน (บัตรหมดอายุก็ใช้ได้)
  • ถ้าหาไม่เจอ สามารถใช้บัตรหรือหลักฐานอื่นที่ทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐออกให้ แต่ต้องมีรูปถ่ายและหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน เช่น ใบขับขี่ พาสปอร์ต หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising