วันเลือกตั้ง

ไปเลือกตั้งต้องทำอะไรบ้าง

โดย THE STANDARD TEAM
22.03.2019
  • LOADING...

1. ตรวจสอบรายชื่อหน้าหน่วยเลือกตั้งหรือจากหนังสือแจ้งเจ้าบ้าน แล้วจดหมายเลขลำดับที่ของตัวเองไว้เพื่อยื่นให้เจ้าหน้าที่

2. แสดงตนเพื่อใช้สิทธิลงคะแนนโดยใช้บัตรประชาชน (บัตรหมดอายุก็ใช้ได้) พาสปอร์ต หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ โดยต้องมีหมายเลขประจำตัวประชาชนและรูปถ่าย

3. รับบัตรเลือกตั้ง พร้อมเซ็นชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วมือที่ต้นขั้วบัตรเลือกตั้ง

4. เข้าคูหา ทำเครื่องหมายกากบาท (X) ในช่องผู้สมัครที่ต้องการเลือกเพียงเครื่องหมายเดียว

5. พับบัตรเลือกตั้งตามรอยที่เจ้าหน้าที่พับไว้ให้

6. หย่อนบัตรเลือกตั้งใส่หีบด้วยตัวเอง

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising