วันเลือกตั้ง

Vote No กับ No Vote ต่างกันอย่างไร

โดย THE STANDARD TEAM
22.03.2019
  • LOADING...
  • การเลือกตั้งครั้งนี้ Vote No หรือกากบาทในช่อง ‘ไม่ประสงค์ลงคะแนน’ มีความหมาย
  • หาก ส.ส. เขตใดชนะการเลือกตั้ง แต่ได้คะแนนน้อยกว่า Vote No เท่ากับว่าการเลือกตั้งในเขตนั้นเป็นโมฆะ ต้องเลือกใหม่ โดยผู้สมัครคนเดิมของทุกพรรคจะไม่สามารถกลับมาลงสมัครได้
  • ส่วน No Vote คือการไม่ออกไปใช้สิทธิ หรือพูดง่ายๆ คือการนอนหลับทับสิทธิ
  • ดังนั้น No Vote จึงไม่มีความหมายใดๆ กับการเลือกตั้ง เพราะเท่ากับว่าสิทธิของคุณจะสูญเปล่า
  • ถ้ามีความจำเป็นจริงๆ ไม่สามารถไปใช้สิทธิได้ ควรแจ้งสาเหตุที่ไม่ไปใช้สิทธิก่อนหรือหลังเลือกตั้ง 7 วัน (17-31 มีนาคม 2562) โดยในกรุงเทพฯ แจ้งที่สำนักงานเขต ส่วนต่างจังหวัดแจ้งที่ที่ว่าการอำเภอ
  • LOADING...

READ MORE




Latest Stories

Close Advertising