วันเลือกตั้ง

เลือกตั้งเสร็จแล้วนับคะแนนกันที่ไหน

โดย THE STANDARD TEAM
22.03.2019
  • LOADING...
  • เมื่อเสร็จสิ้นการลงคะแนนในเวลา 17.00 น. หรือปิดหีบเรียบร้อยแล้ว กกต. จะนับคะแนน ณ ที่เลือกตั้งโดยเปิดเผยจนเสร็จสิ้นในรวดเดียว
  • ข้อดีของการนับคะแนนที่หน่วยเลือกตั้งคือ 1.ป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดจากการย้ายหีบบัตร 2.สามารถประกาศผลเลือกตั้งได้รวดเร็ว
  • เมื่อนับคะแนนเสร็จในแต่ละหน่วย กกต. เขตจะรวมผลการนับคะแนนของทุกหน่วยภายในเขต และประกาศผลรวมคะแนนของเขต
  • จากนั้นจะติดประกาศไว้ในสถานที่ที่กำหนดและรายงานต่อ กกต. ประจำจังหวัด จากนั้นจะรายงานต่อ กกต. กลางเพื่อประกาศและรับรองผลการเลือกตั้ง
  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising