วันเลือกตั้ง

ทำไมแต่ละพรรคจึงมีหลายเบอร์

โดย THE STANDARD TEAM
22.03.2019
  • LOADING...
  • พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ. 2561 มาตรา 48 กำหนดให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งได้รับหมายเลขเรียงตามลําดับเลขที่ของหลักฐานการรับสมัคร
  • กรณีที่มีผู้มาสมัครพร้อมกันหลายคนและไม่อาจตกลงลําดับในการยื่นใบสมัครได้ ให้ใช้วิธีจับสลากระหว่างผู้สมัครที่มาพร้อมกัน ดังนั้นแม้จะอยู่ในพรรคเดียวกันก็ไม่จำเป็นต้องมีหมายเลขเหมือนกัน
  • ประพันธ์ นัยโกวิท หนึ่งในกรรมการร่างรัฐธรรมนูญเจ้าของแนวคิดนี้ ได้ให้เหตุผลว่าเพื่อให้ผู้สมัครในแต่ละเขตได้แสดงความรู้ความสามารถของตัวเอง ไม่ใช่อาศัยหมายเลขพรรคในการพึ่งพาเพื่อช่วยให้ได้เป็น ส.ส.
  • นอกจากนี้การใช้หมายเลข ส.ส. เขตเหมือนกับหมายเลขพรรคทั่วประเทศก็มีผู้เห็นว่าอาจทำให้เกิดการซื้อเสียงในวงกว้างได้ง่าย และอาจเกิดการทุจริตเกี่ยวกับบัตรเลือกตั้งได้ง่ายกว่าบัตรเลือกตั้งที่ได้หมายเลขแตกต่างกันไปตามเขต
  • LOADING...

READ MORE




Latest Stories

Close Advertising