THE STANDARD WEALTH - สำนักข่าวเศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน และการลงทุน

×
THE STANDARD HOME ECONOMIC MARKET BUSINESS CRYPTOCURRENCY OPINION WEALTH MANAGEMENT WORK & LEADERSHIP LIFESTYLE & PASSION
นโยบายการเงินตึงตัว
EXCLUSIVE CONTENT BY SCB WEALTH

ความปั่นป่วนในตลาดเงินอาจทำให้ Fed ‘ตั้งคำถาม’ กับตัวเองในเรื่องนโยบายการเงินตึงตัว

... • 10 ต.ค. 2022

HIGHLIGHTS

11 Mins. Read
  • ตลาดเงินตลาดทุนฟื้นตัวอย่างรุนแรง หลังตัวเลขทางเศรษฐกิจต่างๆ เริ่มสะท้อนถึงการถดถอยทางเศรษฐกิจที่รุนแรงน้อยล
  • ตำแหน่งงานเปิดใหม่ของสหรัฐฯ (JOLT) ที่ลดลงจากเดือนก่อนหน้ากว่า 11% ขณะที่ดัชนี PMI ภาคการผลิตโลก และการส่งออกของประเทศส่งออกสำคัญ ชะลอลงเช่นเดียวกัน
  • สัญญาณของเงินเฟ้อเริ่มผสมผสาน และเริ่มชะลอลงในบางดัชนี เช่น เงินเฟ้อทั่วไป (PCE) ขณะที่เงินเฟ้อพื้นฐาน หรือ Core PCE ยังคงปรับเพิ่มขึ้น ด้านเงินเฟ้อทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยเริ่มลดลง 
  • ความปั่นป่วนทางการเงินจะมีมากขึ้นหลังการทำนโยบายการเงินตึงตัวของ Fed และจะทำให้เจ้าหน้าที่ Fed เริ่มตั้งคำถามกับทิศทางนโยบายการเงินที่ตึงตัว และนำมาสู่ความเสี่ยงเสถียรภาพการเงินโลกในอนาคต 
  • ความเสี่ยงจากความผิดพลาดในการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจที่มีมากขึ้นจาก Fed Hawkishness ทำให้นักลงทุนต้องระมัดระวังความผันผวนในระยะสั้น

กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความ EXCLUSIVE CONTENT ฟรี!

อีเมลนี้ถูกใช้สมัครสมาชิกเข้ามาในระบบแล้ว

กรุณาตรวจสอบกล่องจดหมายในอีเมลที่ใช้สร้างบัญชีกับ
The STANDARD จากนั้นทำการยืนยันอีเมลของคุณ

หากค้นหาไม่พบอีเมลที่กล่องจดหมายเข้า (inbox)
กรุณาตรวจสอบที่กล่องจดหมายขยะ (junk mail)

... • 10 ต.ค. 2022

READ MORELatest Stories