วันเลือกตั้ง

250 ส.ว. ชุดแรก ตามบทเฉพาะกาล รธน. ใหม่

18.09.2018
  • LOADING...

ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ฉบับที่ 20 กำหนดให้สมาชิกวุฒิสภา หรือ ส.ว. ซึ่งถือเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทย มีจำนวน 250 คน ในวาระเริ่มแรก และให้ดำรงตำแหน่ง 5 ปี โดยมีที่มาดังต่อไปนี้

 

 

ภาพประกอบ: Pichamon W

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising