THE STANDARD WEALTH - สำนักข่าวเศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน และการลงทุน

×
THE STANDARD HOME ECONOMIC MARKET BUSINESS CRYPTOCURRENCY OPINION WEALTH MANAGEMENT LEADERSHIP LIFESTYLE & PASSION
เงินดอลลาร์
EXCLUSIVE CONTENT BY SCB WEALTH

เงินดอลลาร์ ส่งสัญญาณผ่านจุดสูงสุดไปแล้ว หลังทำสถิติแข็งค่าสุดรอบ 20 ปี

... • 11 ก.ค. 2022

HIGHLIGHTS

7 mins. read
  • ความกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจถดถอยเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยเฉพาะหลังจากรายงานการประชุม FOMC ส่งสัญญาณพร้อมขึ้นดอกเบี้ยที่ 0.75% ต่อเนื่อง 
  • ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ได้เกิดภาวะเส้นผลตอบแทนกลับหัว (Inverted Yield Curve) อีกครั้ง ขณะที่เงินดอลลาร์สหรัฐฯ ในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยแข็งค่าสูงสุดในรอบ 20 ปี ส่งผลให้เงินสกุลอื่นรวมถึงเงินบาทอ่อนค่าลงมาก
  • สัปดาห์นี้ต้องติดตามตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐฯ โดยตลาดคาดว่ายังจะปรับขึ้นที่ 8.7% จาก 8.6% ในเดือนก่อน
  • เงินดอลลาร์อาจผ่านจุดที่แข็งค่าสุดไปแล้ว ผลจากเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่เริ่มส่งสัญญาณชะลอตัว และความกังวลเรื่อง Recession น่าจะสะท้อนผ่านค่าเงินดอลลาร์ไประดับหนึ่งแล้ว

กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความ EXCLUSIVE CONTENT ฟรี!

อีเมลนี้ถูกใช้สมัครสมาชิกเข้ามาในระบบแล้ว

กรุณาตรวจสอบกล่องจดหมายในอีเมลที่ใช้สร้างบัญชีกับ
The STANDARD จากนั้นทำการยืนยันอีเมลของคุณ

หากค้นหาไม่พบอีเมลที่กล่องจดหมายเข้า (inbox)
กรุณาตรวจสอบที่กล่องจดหมายขยะ (junk mail)

... • 11 ก.ค. 2022

READ MORELatest Stories