THE STANDARD WEALTH - สำนักข่าวเศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน และการลงทุน

×
THE STANDARD HOME ECONOMIC MARKET BUSINESS CRYPTOCURRENCY OPINION WEALTH MANAGEMENT WORK & LEADERSHIP LIFESTYLE & PASSION
EXCLUSIVE CONTENT BY SCB WEALTH

ถึงเวลาลงทุนในตราสารหนี้ไทยและต่างประเทศ รับ ‘ความเสี่ยงเศรษฐกิจ’ ที่มีมากขึ้น

... • 28 พ.ย. 2022

HIGHLIGHTS

12 MIN READ
  • สัปดาห์ที่ผ่านมาตลาดการเงินปรับตัวขึ้นได้ต่อเนื่อง จากรายงานการประชุม Fed ส่งสัญญาณเริ่มลดระดับความแรงของการขึ้นดอกเบี้ยลง ซึ่งสะท้อนภาพตัวเลขเงินเฟ้อชะลอตัว ขณะที่ตลาดหุ้นปรับตัวขึ้นได้ต่อเนื่องจากตัวเลขเงินเฟ้อที่ชะลอลง 
  • ตัวเลขเงินเฟ้อที่ชะลอลง ทำให้ Fed ส่งสัญญาณเริ่มลดระดับความแรงของการขึ้นดอกเบี้ยลง ทำให้ตลาดพันธบัตรเกิดความกังวลในเรื่องความเสี่ยงเศรษฐกิจถดถอยมากขึ้น
  • โดยผลตอบแทนพันธบัตร 10 ปีที่อยู่ระดับต่ำ จากแนวโน้มเศรษฐกิจและเงินเฟ้อในระยะต่อไปที่ลดลง แต่ดอกเบี้ยพันธบัตร 2 ปีไม่สามารถลดลงได้มาก เนื่องจากทิศทางดอกเบี้ยนโยบายยังเป็นขาขึ้น 
  • InnovestX มองว่า Fed จะยังให้ความสำคัญกับการดูแลเงินเฟ้อให้กลับลงไปอยู่ในกรอบเป้าหมายในระยะต่อไป ทำให้ส่วนต่างจะยังคงอยู่ในระดับสูงจนกว่าที่ Fed จะลดดอกเบี้ยลงในระยะต่อไปเมื่อความเสี่ยงเงินเฟ้อลดลง
  • สำหรับไทย คาดว่าอัตราดอกเบี้ยของไทยมีโอกาสถูกปรับขึ้นใน 2H22 ถึง 3 ครั้ง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อต้นทุนทางการเงินของผู้ประกอบการ

กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความ EXCLUSIVE CONTENT ฟรี!

อีเมลนี้ถูกใช้สมัครสมาชิกเข้ามาในระบบแล้ว

กรุณาตรวจสอบกล่องจดหมายในอีเมลที่ใช้สร้างบัญชีกับ
The STANDARD จากนั้นทำการยืนยันอีเมลของคุณ

หากค้นหาไม่พบอีเมลที่กล่องจดหมายเข้า (inbox)
กรุณาตรวจสอบที่กล่องจดหมายขยะ (junk mail)

... • 28 พ.ย. 2022

READ MORELatest Stories