วันเลือกตั้ง

สวนดุสิตโพลเผย คนไทย 63.96% ยังสับสนวันเลือกตั้งที่แน่นอน เกือบครึ่งอยากรู้วันเลือกตั้งที่ชัดเจน

26.11.2018
  • LOADING...

ผลการสำรวจจากสวนดุสิตโพลล่าสุดแสดงให้เห็นถึงความกังวลของคนไทย เกี่ยวกับเรื่องของเวลาในการเลือกตั้งที่แน่นอน โดยผู้ตอบแบบสอบถาม 63.96% ระบุว่า ยังสับสนเกี่ยวกับวันเลือกตั้งที่กำลังจะมีขึ้น แม้จะมีการเปิดเผยวันเลือกตั้งเป็นวันที่ 24 กุมภาพันธ์จากหลายๆ ฝ่ายแล้วก็ตาม

 

ผลสำรวจของสวนดุสิตโพลเปิดเผยเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายนที่ผ่านมา เป็นการสำรวจในหัวข้อ ‘คนไทยอยากรู้เรื่องอะไรบ้าง? ที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง’ จากผู้ทำแบบสำรวจจำนวน 1,070 คน ซึ่งข้อมูลดังกล่าวชี้ให้เห็นว่า คนไทยส่วนใหญ่ยังคงสับสนกับวันเลือกตั้งที่แน่นอน โดยส่วนใหญ่แสดงความคิดเห็นว่า ‘เพราะมีกระแสข่าวว่าจะเลื่อนเลือกตั้ง ยังไม่มีประกาศที่ชัดเจน กังวลว่าจะไม่ได้เลือกตั้ง ฯลฯ’ นอกจากนี้ผลสำรวจยังมีอีกหลายหัวข้อที่น่าสนใจ ซึ่งประชาชนแสดงความกังวลเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ดังนี้

 

1. เรื่องที่ประชาชนสับสนเกี่ยวกับ ‘การเลือกตั้ง’ ที่กำลังจะมีขึ้น

อันดับที่ 1 วันเลือกตั้งที่แน่นอน 63.96% เพราะมีกระแสข่าวว่าจะเลื่อนเลือกตั้ง ยังไม่มีประกาศที่ชัดเจน กังวลว่าจะไม่ได้เลือกตั้ง ฯลฯ

อันดับที่ 2 การแบ่งเขตเลือกตั้ง 30.08% เพราะจะได้รู้พื้นที่ของตนเอง อยากให้กำหนดอย่างชัดเจน มีความเข้าใจตรงกัน ไม่อยากให้มีปัญหาภายหลัง ฯลฯ

อันดับที่ 3 พรรคการเมือง/ผู้สมัคร 29.00% เพราะมีพรรคตั้งใหม่จำนวนมาก บางพรรคตั้งชื่อใหม่ ชื่อคล้ายกัน มีผู้สมัครย้ายพรรค คนรุ่นใหม่มากขึ้น ฯลฯ

 

2. ประชาชนอยากรู้เรื่องอะไรบ้างเกี่ยวกับการเลือกตั้ง

อันดับที่ 1 วัน เวลา เลือกตั้งที่ชัดเจน/มีสิทธิเลือกตั้งเขตไหน 47.42%

อันดับที่ 2 ผู้สมัครในแต่ละเขตมีใครบ้าง สังกัดพรรคอะไร 24.48%

อันดับที่ 3 การได้มาซึ่งตำแหน่งนายกฯ จะเป็นไปตามระบอบประชาธิปไตยหรือไม่ 20.36%

อันดับที่ 4 หากสงสัย มีข้อร้องเรียน สามารถติดต่อได้ที่ไหนบ้าง 16.49%

อันดับที่ 5 การใช้งบประมาณในการจัดการเลือกตั้ง เปรียบเทียบอดีตกับปัจจุบัน 15.98%

 

3. สิ่งที่อยากบอกกับผู้สมัคร ส.ส. ที่ประชาชนอยากจะเลือก

อันดับที่ 1 ตั้งใจทำงาน มีจุดยืน เป็นปากเสียงให้กับประชาชน 66.74%

อันดับที่ 2 รักษาสัญญา อย่าทำให้ผิดหวัง 30.69%

อันดับที่ 3 ลงพื้นที่หาเสียง ปฏิบัติตามกฎหมาย ไม่ใส่ร้ายโจมตีกัน 20.17%

 

4. สิ่งที่อยากบอกกับพรรคการเมืองที่ประชาชนอยากจะเลือก

อันดับที่ 1 มีนโยบายทำเพื่อบ้านเมือง ทำเพื่อประชาชน เน้นพัฒนาประเทศ 59.08%

อันดับที่ 2 คัดเลือกผู้สมัครที่ดี เหมาะสม และสนับสนุนอย่างเต็มที่ 32.41%

อันดับที่ 3 ไม่สร้างความขัดแย้ง แข่งขันด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม 23.68%

 

5. สิ่งที่อยากบอกกับ กกต. ที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง

อันดับที่ 1 ยุติธรรม เป็นกลาง ทำงานอย่างอิสระ ไม่ยอมให้โดนแทรกแซง 70.36%

อันดับที่ 2 การตรวจสอบต่างๆ ยึดตามกฎหมาย ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด 23.61%

อันดับที่ 3 ออกมาให้ข่าวที่ชัดเจน ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการเลือกตั้งอย่างทั่วถึง 22.41%

 

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

อ้างอิง:

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising