THE STANDARD WEALTH - สำนักข่าวเศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน และการลงทุน

×
THE STANDARD HOME ECONOMIC MARKET BUSINESS CRYPTOCURRENCY OPINION WEALTH MANAGEMENT WORK & LEADERSHIP LIFESTYLE & PASSION
EXCLUSIVE CONTENT BY SCB WEALTH

‘Inverted Yield Curve – Silence Bank Run’ ทางแยกวัดใจแบงก์ชาติทั่วโลก

... • 27 มี.ค. 2023

HIGHLIGHTS

9 MIN READ
  • ตลาดปรับตัวดีขึ้นจากปัญหาสภาพคล่องธนาคารผ่อนคลายลง รวมถึงความคาดหวังวัฏจักรดอกเบี้ยขาขึ้นใกล้ส้ินสุด โดยตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.7% (EM +2.8%, DM +1.5%) 
  • Fed จะขึ้นดอกเบี้ย 0.25% ไปสู่ 4.8% ตามคาด แต่ก็ยังคงส่งสัญญาณ Hawkish โดยปรับประมาณการเศรษฐกิจลง แต่ยังคงดอกเบี้ย ด้วยกังวลความเสี่ยงเงินเฟ้อ
  • ด้านสถานการณ์สภาพคล่องสถาบันการเงินสหรัฐฯ ล่าสุดธนาคาร PacWest ที่เงินไหลออกกว่า 6 พันล้านดอลลาร์นับจากวันที่ 9 มีนาคม และได้ทำการยืมสภาพคล่องจาก Fed กว่า 5.8 พันล้านดอลลาร์ แต่ รมว.คลังสหรัฐฯ ยังส่งสัญญาณไม่ประกาศประกันเงินฝากเต็มจำนวน 100% ทุกธนาคาร
  • InnovestX มองว่า นโยบายการเงินตึงตัวยังเป็นความเสี่ยงที่ต้องจับตา และอาจกระทบต่อสถานการณ์สภาพคล่องในภาคธนาคารที่อาจจะลุกลามสู่ตลาดการเงินเป็นวงกว้างได้
  • และมองว่าท้ัง Inverted Yield Curve และ Silence Bank Run ประกอบกับนโยบายภาครัฐที่ไม่ชัดเจน จะกระทบความเชื่อมั่น รวมถึงแนวโน้มการปล่อยสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ และอาจนำไปสู่การตึงตัวของสภาพคล่องเป็นวงกว้างในระยะต่อไป

กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความ EXCLUSIVE CONTENT ฟรี!

อีเมลนี้ถูกใช้สมัครสมาชิกเข้ามาในระบบแล้ว

กรุณาตรวจสอบกล่องจดหมายในอีเมลที่ใช้สร้างบัญชีกับ
The STANDARD จากนั้นทำการยืนยันอีเมลของคุณ

หากค้นหาไม่พบอีเมลที่กล่องจดหมายเข้า (inbox)
กรุณาตรวจสอบที่กล่องจดหมายขยะ (junk mail)

... • 27 มี.ค. 2023

READ MORE



Latest Stories