THE STANDARD WEALTH - สำนักข่าวเศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน และการลงทุน

×
THE STANDARD HOME ECONOMIC MARKET BUSINESS CRYPTOCURRENCY OPINION WEALTH MANAGEMENT WORK & LEADERSHIP LIFESTYLE & PASSION
EXCLUSIVE CONTENT BY SCB WEALTH

ความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์สูงขึ้นหนุน เงินดอลลาร์ แข็งค่า แต่กดดันสินทรัพย์เสี่ยง

... • 27 ก.พ. 2023

HIGHLIGHTS

8 MIN READ
  • สัปดาห์ที่ผ่านมาตลาดการเงินปรับตัวลดลงแรงขึ้นจากสภาพเศรษฐกิจที่ดีขึ้น เช่น ดัชนีรวม (Composite PMI) ของสหรัฐอเมริกาอยู่ที่ 50.2 สูงสุดในรอบ 8 เดือน
  • ภาพเศรษฐกิจสหรัฐฯ และยุโรปท่ีดีขึ้นเช่นเดียวกับเงินเฟ้อท่ีมีทิศทางชะลอตัวช้ากว่าคาด ทำให้หลายฝ่ายกังวลว่านโยบายการเงินจะตึงตัวขึ้นและกดดันสินทรัพย์เสี่ยง
  • อย่างไรก็ตาม InnovestX มองว่าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกนั้นเป็นการฟื้นตัวของภาคบริการเป็นหลัก ขณะที่ภาคการผลิตยังหดตัว 
  • ส่วนเงินเฟ้อที่เริ่มมีทิศทางสูงขึ้น และ/หรือชะลอลงน้อยกว่าคาด บางส่วนอาจเป็นเพราะความคาดหวังนโยบายการเงินที่จะผ่อนคลายขึ้น ทำให้ผลตอบแทนพันธบัตรผ่อนคลายลง ซึ่งเป็นการเพิ่มสภาพคล่องทางอ้อม ทำให้ธนาคารกลางต่างๆ อาจต้องขึ้นดอกเบี้ยสูงยาวนานขึ้น (Higher for Longer) และนำไปสู่ความเสี่ยงเศรษฐกิจถดถอยในระยะถัดไป 
  • อีกทั้งความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์เริ่มสูง จะทำให้ดอลลาร์มีแนวโน้มแข็งค่าขึ้นและกดดันการลงทุนสินทรัพย์เสี่ยงในระยะต่อไป

กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความ EXCLUSIVE CONTENT ฟรี!

อีเมลนี้ถูกใช้สมัครสมาชิกเข้ามาในระบบแล้ว

กรุณาตรวจสอบกล่องจดหมายในอีเมลที่ใช้สร้างบัญชีกับ
The STANDARD จากนั้นทำการยืนยันอีเมลของคุณ

หากค้นหาไม่พบอีเมลที่กล่องจดหมายเข้า (inbox)
กรุณาตรวจสอบที่กล่องจดหมายขยะ (junk mail)

... • 27 ก.พ. 2023

READ MORELatest Stories