วันเลือกตั้ง

222150

อีสานโพล เผย ส่วนใหญ่เลือกเพื่อไทย อยากเห็น ‘สุดารัตน์’ เป็นนายกฯ – ‘อนาคตใหม่’ มาแรง

โดย THE STANDARD TEAM
14.03.2019
  • LOADING...
  • Loading...
E-Saan Poll

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 อีสานโพล (E-Saan Poll) หรือ ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน (ECBER) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เผยผลสำรวจเรื่อง ‘คนอีสานกับโค้งสุดท้ายเลือกตั้ง ส.ส. 2562’ พบว่า ในการเลือกต้ังวันที่ 24 มีนาคม 2562 ที่จะถึง กลุ่มตัวอย่างคนอีสานส่วนใหญ่มีแนวโน้มที่จะสนับสนุนผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทยและพรรคอนาคตใหม่ และบุคคลที่ต้องการให้เป็นนายกรัฐมนตรีมากที่สุดคือ คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ และนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ

 

ผศ.ดร.สุทิน เวียนวิวัฒน์ หัวหน้าโครงการอีสานโพลเปิดเผยว่า ผลสำรวจนี้ทำขึ้นระหว่างวันท่ี 8-10 มีนาคม 2562 จากกลุ่มตัวอย่างอายุ 18 ปีข้ึนไป จำนวน 1,093 ราย กระจายตามสัดส่วนโครงสร้างประชากรในเขตพื้นที่ภาคอีสาน 20 จังหวัด

 

E-Saan Poll

 

เมื่อสอบถามว่าในการเลือกตั้ง ส.ส. ในวันที่ 24 มีนาคม 2562 ท่านมีแนวโน้มจะสนับสนุนผู้สมัครจากพรรคการเมืองใดมากที่สุด พบว่า

 

อันดับหน่ึง ร้อยละ 43.6 มีแนวโน้มจะสนับสนุนผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทย

 

รองลงมา ร้อยละ 23.2 สนับสนุนผู้สมัครจากพรรคอนาคตใหม่

 

ตามมาด้วย ร้อยละ 11.7 พรรคพลังประชารัฐ

ร้อยละ 6.6 พรรคประชาธิปัตย์

ร้อยละ 6.2 พรรคภูมิใจไทย

ร้อยละ 3.3 พรรคเสรีรวมไทย

ร้อยละ 2.2 พรรคอื่นๆ และยังไม่ตัดสินใจ

ร้อยละ 1.3 พรรคชาติพัฒนา

ร้อยละ 0.9 พรรคเพื่อชาติ

และร้อยละ 0.9 พรรคชาติไทยพัฒนา

 

เมื่อสำรวจความคิดเห็นว่าต้องการให้ใครเป็นนายกรัฐมนตรีมากท่ีสุด พบว่า

 

E-Saan Poll

 

อันดับหน่ึง ร้อยละ 45.4 ต้องการเห็นแคนดิเดตจากพรรคเพื่อไทยเป็นนายกรัฐมนตรีมากท่ีสุด (คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธ์ุ ร้อยละ 31.1 และนายชัชชาติ สิทธิพันธ์ุ ร้อยละ 14.3)

 

รองลงมา นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ร้อยละ 24.9

 

ตามมาด้วย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ร้อยละ 11.9

 

นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ ร้อยละ 7.0

 

นายอนุทิน ชาญวีรกูล ร้อยละ 4.3

 

พลตำรวจเอก เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส ร้อยละ 2.5

 

และอื่นๆ ร้อยละ 4.2

 

เมื่อสำรวจความคิดเห็นว่าพรรคใดมีนโยบายเศรษฐกิจท่ีโดนใจและมีโอกาสทำจริงได้มากที่สุด พบว่า

 

E-Saan Poll

 

อันดับหน่ึง ร้อยละ 44.6 พรรคเพื่อไทย

 

รองลงมา พรรคอนาคตใหม่ ร้อยละ 23.7

 

พรรคพลังประชารัฐ ร้อยละ 10.1

 

พรรคประชาธิปัตย์ ร้อยละ 6.2

 

ไม่มีหรือไม่ทราบ ร้อยละ 4.4

 

พรรคภูมิใจไทย ร้อยละ 4.1

 

พรรคเสรีรวมไทย ร้อยละ 3.0

 

พรรคชาติพัฒนา ร้อยละ 1.0

 

พรรคเพื่อชาติ ร้อยละ 1.0

 

และพรรคอื่นๆ ร้อยละ 1.8

 

เมื่อสอบถามว่า หลังการเลือกตั้งต้องการให้พรรคใดคุมกระทรวงด้านเศรษฐกิจและการเกษตรมากที่สุด พบว่า

 

E-Saan Poll

 

เกือบครึ่งหรือร้อยละ 49.6 ต้องการให้พรรคเพื่อไทยคุมกระทรวงด้านเศรษฐกิจและการเกษตร

 

รองลงมา ร้อยละ 24.4 พรรคอนาคตใหม่

 

ตามมาด้วย ร้อยละ 7.9 พรรคพลังประชารัฐ

 

ร้อยละ 6.4 พรรคประชาธิปัตย์

 

ร้อยละ 4.6 พรรคภูมิใจไทย

 

ร้อยละ 2.0 พรรคเสรีรวมไทย

 

ร้อยละ 1.9 พรรคอื่นๆ

 

ร้อยละ 1.5 พรรคชาติพัฒนา

 

ร้อยละ 1.4 พรรคเพื่อชาติ

 

สุดท้ายเมื่อสอบถามว่า หลังการเลือกต้ังต้องการให้พรรคใดคุมกระทรวงด้านการศึกษาและเทคโนโลยี มากที่สุดพบว่า

 

E-Saan Poll

 

อันดับหนึ่ง ร้อยละ 39.2 ต้องการให้พรรคอนาคตใหม่คุมกระทรวงด้านการศึกษาและเทคโนโลยี

 

รองลงมา ร้อยละ 32.3 พรรคเพื่อไทย

 

ตามมาด้วย ร้อยละ 8.8 พรรคพลังประชารัฐ

 

ร้อยละ 7.0 พรรคประชาธิปัตย์

 

ร้อยละ 4.5 พรรคภูมิใจไทย

 

ร้อยละ 2.3 พรรคอื่น ๆ

 

ร้อยละ 2.2 พรรคเสรีรวมไทย

 

ร้อยละ 2.1 พรรคเพื่อชาติ

 

ร้อยละ 1.4 พรรคชาติพัฒนา

 

พิสูจน์อักษร: ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

อ้างอิง:

  • LOADING...
  • Loading...

READ MORE

FOLLOW US

RELATED STORIES

MOST POPULAR