THE STANDARD WEALTH - สำนักข่าวเศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน และการลงทุน

×
THE STANDARD HOME ECONOMIC MARKET BUSINESS CRYPTOCURRENCY OPINION WEALTH MANAGEMENT WORK & LEADERSHIP LIFESTYLE & PASSION
EXCLUSIVE CONTENT BY SCB WEALTH

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ถูกมอง ‘แง่ลบ’ มากที่สุดในรอบ 20 ปี ความกังวล Fed เร่งขึ้นอัตราดอกเบี้ยยังปกคลุมตลาด

... • 24 ต.ค. 2022

HIGHLIGHTS

  • ตลาดเงิน-ตลาดทุนป่วนทั่วทุกมุมโลก ซึ่งเป็นผลจากการดำเนินนโยบายการเงินของ Fed ที่ยืนยันเรื่องการเร่งขึ้นอัตราดอกเบี้ย
  • ธนาคารกลางทั่วโลกเริ่มเข้าแทรกแซงตลาดเงิน เพื่อรักษาเสถียรภาพอัตราแลกเปลี่ยน 
  • เสถียรภาพทางการเมืองของรัฐบาลประเทศเศรษฐกิจสำคัญจะส่งผ่านอิทธิพลมายังตลาดเงิน-ตลาดทุนต่อเนื่อง ทั้งจีนที่มีการแต่งตั้ง สีจิ้นผิง ให้สืบทอดอำนาจต่อ และอังกฤษที่กำลังปั่นป่วนจากการเปลี่ยนนายกฯ และรัฐมนตรีอีกหลายตำแหน่ง 
  • ปัจจัยด้านความไม่แน่นอนทั้งหลายส่งผลให้ความเชื่อมั่นต่อตลาดหุ้นติดลบมากที่สุดในรอบ 20 ปี

กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความ EXCLUSIVE CONTENT ฟรี!

อีเมลนี้ถูกใช้สมัครสมาชิกเข้ามาในระบบแล้ว

กรุณาตรวจสอบกล่องจดหมายในอีเมลที่ใช้สร้างบัญชีกับ
The STANDARD จากนั้นทำการยืนยันอีเมลของคุณ

หากค้นหาไม่พบอีเมลที่กล่องจดหมายเข้า (inbox)
กรุณาตรวจสอบที่กล่องจดหมายขยะ (junk mail)

... • 24 ต.ค. 2022

READ MORELatest Stories