วันเลือกตั้ง

มติเลื่อนสอบ GAT/PAT เป็น 16-19 ก.พ. 2562 เร็วขึ้น 1 สัปดาห์ เลี่ยงชนวันเลือกตั้ง

โดย THE STANDARD TEAM
02.11.2018
  • LOADING...

เมื่อวานนี้ (1 พ.ย.) นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมหารือระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาผ่านระบบกลาง (Thai University Central Admission System: TCAS) ร่วมกับที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)

 

โดยที่ประชุมมีมติเลื่อนการสอบ GAT/PAT เร็วขึ้นจากเดิม 1 สัปดาห์ เป็นวันที่ 16-19 กุมภาพันธ์ 2562

 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับการจัดทดสอบวัดความถนัดทางทั่วไป (GAT) และการทดสอบวัดความถนัดทางวิชาชีพ/วิชาการ (PAT) ซึ่งตรงกับช่วงของการเลือกตั้ง เห็นว่าควรเลื่อนการสอบเพื่อเลี่ยงช่วงเวลาดังกล่าว จึงมีมติเลื่อนการจัดสอบ GAT/PAT จากเดิมกำหนดสอบในวันที่ 23-26 กุมภาพันธ์ 2562 เลื่อนเร็วขึ้น 1 สัปดาห์ เป็นวันที่ 16-19 กุมภาพันธ์ 2562

 

พร้อมทั้งมอบให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) แจ้งไปยังโรงเรียนให้จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรและสอบภาคปลายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่ง สพฐ. ได้ยืนยันว่า สามารถบริหารจัดการให้เป็นไปตามกำหนดเวลาได้ ส่วนปฏิทินการสอบวิชาสามัญ 9 วิชา หรืออื่นๆ ยังคงเป็นไปตามกำหนดการเดิม

 

ทั้งนี้ที่ประชุมเห็นว่า การเลื่อนสอบเร็วขึ้นทำให้เด็กช่วยลดความเครียด แต่หากเลื่อนช้าออกไปอาจกระทบกับการสอบ TCAS 62  ได้

 

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

อ้างอิง:

  • LOADING...

READ MORE


Latest Stories

Close Advertising