THE STANDARD WEALTH - สำนักข่าวเศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน และการลงทุน

×
THE STANDARD HOME ECONOMIC MARKET BUSINESS CRYPTOCURRENCY OPINION WEALTH MANAGEMENT LEADERSHIP LIFESTYLE & PASSION
EXCLUSIVE CONTENT BY SCB WEALTH

สัญญาณเศรษฐกิจโลกชะลอ และราคาน้ำมันที่อาจไม่ถึง 100 ดอลลาร์ คลายกังวลเรื่องนโยบายการเงินตึงตัว

... • 7 ก.พ. 2022

HIGHLIGHTS

  • ภาพรวมเศรษฐกิจโลกและอัตราเงินเฟ้อที่เริ่มชะลอตัวเป็นสัญญาณว่า Fed อาจจะไม่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยถึง 5 ครั้ง ตามที่สำนักวิจัยคาด
  • ความขัดแย้งรัสเซีย-ยูเครน ไม่น่าจะรุนแรงมาก ทำให้คาดการณ์ที่มองว่าราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกจะปรับขึ้นไปถึง 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล มีความเป็นไปได้ลดลง 
  • นโยายเงินการเงินตึงตัวของ Fed และธนาคารกลางประเทศเศรษฐกิจสำคัญยังคงเป็นปัจจัยเสี่ยงหลักต่อเศรษฐกิจและตลาดการเงินทั่วโลก โดยต้องจับตาทิศทางเงินเฟ้ออย่างต่อเนื่อง
  • หุ้นไทยถูกเพิ่มมุมมองเชิงบวกมากขึ้นจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในประเทศ และการเปิดรับนักท่องเที่ยวอีกครั้งอาจจะทำให้ภาคการท่องเที่ยวฟื้นตัวเร็วขึ้น

กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความ EXCLUSIVE CONTENT ฟรี!

อีเมลนี้ถูกใช้สมัครสมาชิกเข้ามาในระบบแล้ว

กรุณาตรวจสอบกล่องจดหมายในอีเมลที่ใช้สร้างบัญชีกับ
The STANDARD จากนั้นทำการยืนยันอีเมลของคุณ

หากค้นหาไม่พบอีเมลที่กล่องจดหมายเข้า (inbox)
กรุณาตรวจสอบที่กล่องจดหมายขยะ (junk mail)

... • 7 ก.พ. 2022

READ MORELatest Stories