THE STANDARD WEALTH - สำนักข่าวเศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน และการลงทุน

×
THE STANDARD HOME ECONOMIC MARKET BUSINESS CRYPTOCURRENCY OPINION WEALTH MANAGEMENT WORK & LEADERSHIP LIFESTYLE & PASSION
เศรษฐกิจ ตลาดเงิน
EXCLUSIVE CONTENT BY SCB WEALTH

เศรษฐกิจและตลาดเงินจ่อถูกบิดเบือนมากขึ้น หลังแบงก์ชาติทั่วโลกใช้นโยบายตึงตัวอย่างพร้อมเพรียง

... • 3 ต.ค. 2022

HIGHLIGHTS

  • การดำเนินนโยบายการเงินของ Fed ทำให้ตลาดการเงินผันผวนตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา และมีแนวโน้มผันผวนต่อเนื่องในระยะถัดไป 
  • การแทรกแซงตลาดอัตราแลกเปลี่ยนและตลาดพันธบัตร ทั้ง ECB ในมาตรการ Anti-Fragmentation, BOE ในการทำ QE เพื่อเข้าซื้อพันธบัตรระยะยาวอย่างไม่จำกัด รวมถึงรัฐบาลญี่ปุ่นแทรกแซงเงินเยน และเกาหลีใต้เข้าซื้อคืนพันธบัตร ช่วยลดความผันผวนของตลาดในระยะสั้นเท่านั้น
  • ความเสี่ยงในระยะต่อไปคือ ความผิดพลาดในการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจที่อาจมีมากขึ้น จากการ Fed Hawkishness 
  • นักลงทุนจะลดความกังวลในการขึ้นดอกเบี้ยลง และหันมามุ่งเน้นในสินทรัพย์/ตลาดที่ยังมีความแข็งแกร่งและต้านทานการขึ้นดอกเบี้ย และการชะลอลงของเศรษฐกิจได้

กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความ EXCLUSIVE CONTENT ฟรี!

อีเมลนี้ถูกใช้สมัครสมาชิกเข้ามาในระบบแล้ว

กรุณาตรวจสอบกล่องจดหมายในอีเมลที่ใช้สร้างบัญชีกับ
The STANDARD จากนั้นทำการยืนยันอีเมลของคุณ

หากค้นหาไม่พบอีเมลที่กล่องจดหมายเข้า (inbox)
กรุณาตรวจสอบที่กล่องจดหมายขยะ (junk mail)

... • 3 ต.ค. 2022

READ MORELatest Stories