วันเลือกตั้ง

เลขา กกต. ถึงศาลรัฐธรรมนูญแล้ว เตรียมยื่นสำนวนยุบพรรคไทยรักษาชาติ

13.02.2019
  • LOADING...

หลัง กกต. มีมติให้ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัยมีคำสั่งให้ยุบพรรคไทยรักษาชาติ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 มาตรา 92

 

กรณีพรรคไทยรักษาชาติมีหนังสือแจ้งรายชื่อบุคคลเพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีหนึ่งรายชื่อ และเห็นว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

 

ล่าสุด พันตำรวจ เอกจรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ในฐานะนายทะเบียนพรรคการเมือง ได้เดินทางถึงที่ทำการศาลรัฐธรรมนูญเพื่อยื่นคำร้องตามมติ กกต. แล้ว

 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising