วันเลือกตั้ง

พลังประชารัฐเชื่อ ได้เสียงข้างมากรวมพรรคการเมืองแนวคิดเดียวกันตั้งรัฐบาล

โดย THE STANDARD TEAM
21.03.2019
  • LOADING...

‘อุตตม’ สวนพวกอคติวิจารณ์นโยบายพลังประชารัฐ ลั่น ไม่ใช่แค่ ‘ลด แลก แจก แถม’ แต่ทุกเรื่องเช่ือมโยงเพื่อประโยชน์ประชาชน ขอให้มองด้วยใจเป็นธรรม เชื่อ พลังประชารัฐได้เสียงข้างมาก พร้อมเจรจาจัดตั้งรัฐบาลบนฐานทำเพื่อประโยชน์คนไทย

 

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม นายอุตตม สาวนายน หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ กล่าวถึงกรณีที่มีกระแสวิจารณ์ถึงนโยบายของพรรคพลังประชารัฐว่า เป็นนโยบายประชานิยม เน้นการแจกเงิน และเน้นแต่เรื่องประชานิยม ว่า เป็นเพียงการพิจารณานโยบายเพียงด้านเดียว โดยขาดการพิจารณาองค์ประกอบโดยรวมทั้งหมดที่ครอบคลุมอย่างเป็นระบบ

 

ทั้งนี้ นโยบายของพรรคผ่านการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญหลายภาคส่วนอย่างรอบคอบ ดังนั้นตนขอยืนยันว่า ทุกนโยบายของพรรคไม่มีเพียงแค่การลด แลก แจก แถมเท่านั้น เช่น นโยบายการช่วยเหลือเกษตรกรที่พรรคนำเสนอด้านการส่งเสริมเรื่องรายได้ ด้วยการสร้างหลักประกันสินค้าและดูแลตั้งแต่กระบวนการเริ่มแรกของการผลิตจนถึงการส่งออกและขาย นอกจากนั้นพรรคยังมีนโยบายปลดภาระหนี้สินของเกษตรกร พร้อมกับส่งเสริมทักษะและศักยภาพที่พัฒนาให้เห็นเกษตรกรยุคใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีช่วยส่งเสริมด้านการค้าขายผลิตผล

 

นายอุตตมกล่าวด้วยว่า นอกจากนั้นในภาคแรงงาน กลุ่มเอสเอ็นอี ครู นักศึกษา พรรคยังมีนโยบายที่ลดภาระหนี้สินและส่งเสริมทักษะการประกอบวิชาชีพ เพื่อให้มีศักยภาพต่อการดำเนินอาชีพได้ต่อไป โดยเน้นลดความเหลื่อมล้ำและเกิดโอกาสใหม่ รวมถึงส่งเสริมวินัยการออมให้กลุ่มอาชีพทุกกลุ่มสามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  

 

“โครงการของพรรคที่หลายคนท้วงติงว่า การพักชำระหนี้ทำให้เสียวินัยการเงินการคลังของประเทศ ผมยืนยันว่า ไม่เป็นเช่นนั้นแน่นอน เพราะจากการวิเคราะห์ถึงผลรวมของนโยบายแล้ว สิ่งที่ต้องเน้นเสริมคือ การสร้างทักษะอาชีพ เพื่อให้ภาคอาชีพทุกกลุ่มของประเทศอยู่ได้ รวมถึงสร้างรายได้ให้กับพวกเขา เมื่อเขามีเงินใช้จ่าย มีรายได้มากพอ สิ่งที่ต้องทำต่อไปคือ เน้นวินัยการออม เพื่อให้มีเงินเหลือเก็บ เพื่อเป็นต้นทุนของการดำเนินชีวิตต่อไป โดยทุกนโยบายล้วนสอดคล้องและเชื่อมโยง ดังนั้น ผมขอให้คนที่วิจารณ์นโยบายของพรรค ดูทุกนโยบายด้วยความเป็นธรรม อย่าสร้างอคติ” นายอุตตมกล่าว

 

นายอุตตมยืนยันด้วยว่า ทุกนโยบายของพรรคสามารถทำได้จริงแน่นอน แม้หลายฝ่ายจะประเมินว่า หลังการเลือกตั้งรัฐบาลที่จะเกิดขึ้น คือรัฐบาลผสมที่มาจากหลายภาคส่วน ดังนั้น เมื่อพรรคพลังประชารัฐได้รับความไว้วางใจจากประชาชนเพียงพอเป็นเสียงข้างมากจัดตั้งรัฐบาล ปฏิบัติการเริ่มต้นคือ การพูดคุยกับพรรคการเมืองที่มีแนวคิดเดียวกัน หารือการทำงานร่วมกันบนนโยบายที่สอดคล้อง เพื่อให้เกิดผลปฏิบัติที่เป็นประโยชน์กับประชาชนอย่างมากที่สุด จากนั้นคือการจัดลำดับการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วน เพื่อแก้ปัญหาให้กับประชาชนมากกว่าการมองผลประโยชน์ของบุคคลหรือการเมืองจากพรรคใดพรรคหนึ่งเป็นหลัก

 

ภาพ: ภาพจากพรรคการเมือง

พิสูจน์อักษร: ภาวิกา ขันติศรีสกุล

  • LOADING...

READ MORE

Latest Stories