วันเลือกตั้ง

เลือกตั้งวันนี้ คนไทยอยากได้ใครเป็นนายกฯ มากที่สุด

25.09.2018
  • LOADING...

นิด้าโพล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง ประชาชนอยากได้ใครเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปตามกฎหมายการเลือกตั้งปัจจุบัน (ครั้งที่ 4)  

 

ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 17-18 กันยายน 2561 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้นจำนวน 1,251 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับประชาชนอยากได้ใครเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปตามกฎหมายการเลือกตั้งปัจจุบัน

 

ลองมาดูว่าถ้าเลือกตั้งวันนี้ คนไทยโหวตให้ใครเป็นนายกฯ บ้าง ขณะที่วันนี้ พลเอก ประยุทธ์ ประกาศว่าตนเองสนใจงานการเมือง

 

 

อ่านเพิ่มเติม: nidapoll.nida.ac.th/index.php?op=polls-detail&id=618

 

ภาพประกอบ: Dreaminem

  • LOADING...

READ MORE


Latest Stories

Close Advertising