THE STANDARD WEALTH - สำนักข่าวเศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน และการลงทุน

×
THE STANDARD HOME ECONOMIC MARKET BUSINESS CRYPTOCURRENCY OPINION WEALTH MANAGEMENT WORK & LEADERSHIP LIFESTYLE & PASSION
เศรษฐกิจจีน
EXCLUSIVE CONTENT

จับตา ‘การบริโภคสหรัฐฯ-แนวโน้มเศรษฐกิจจีน’ ปัจจัยพลิกเกมนโยบายการเงิน

... • 21 พ.ย. 2022

HIGHLIGHTS

  • สัปดาห์ที่ผ่านมาตลาดการเงิน-ตลาดทุนเริ่มปรับตัวลดลงหลังจากฟื้นตัวดีขึ้นในช่วงก่อนหน้า ส่วนหนึ่งเป็นเพราะตัวเลขยอดค้าปลีกสหรัฐฯ ที่เติบโตเกินคาด ทำให้ตลาดเริ่มกลับมากังวลการขึ้นดอกเบี้ยของ Fed อีกครั้ง
  • การบริโภคในสหรัฐฯ ยังคงทรงตัวหรือไม่หดตัวลงมาก จะช่วยให้การชะลอตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ในปี 2023 มีความรุนแรงลดลงได้บ้าง
  • เศรษฐกิจจีนที่มีความเสี่ยงมากขึ้น จะกดดันให้จีนต้องผ่อนคลายมาตรการต่างๆ เช่น Zero-COVID รวมถึงมาตรการผ่อนปรนด้านสินเชื่อให้แก่ภาคอสังหาริมทรัพย์โดยเร็ว เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ 
  • หากว่าจีนมีแผนที่จะยกเลิกนโยบาย Zero-COVID จะช่วยเพิ่มการเติบโตทั่วโลกและบรรเทาปัญหาคอขวดของห่วงโซ่อุปทานได้อย่างชัดเจน โดยจะเป็นบวกให้กับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในฝั่งเอเชียมากกว่าฝั่งสหรัฐฯ หรือยุโรป

กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความ EXCLUSIVE CONTENT ฟรี!

อีเมลนี้ถูกใช้สมัครสมาชิกเข้ามาในระบบแล้ว

กรุณาตรวจสอบกล่องจดหมายในอีเมลที่ใช้สร้างบัญชีกับ
The STANDARD จากนั้นทำการยืนยันอีเมลของคุณ

หากค้นหาไม่พบอีเมลที่กล่องจดหมายเข้า (inbox)
กรุณาตรวจสอบที่กล่องจดหมายขยะ (junk mail)

... • 21 พ.ย. 2022

READ MORELatest Stories