THE STANDARD WEALTH - สำนักข่าวเศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน และการลงทุน

×
THE STANDARD HOME ECONOMIC MARKET BUSINESS CRYPTOCURRENCY OPINION WEALTH MANAGEMENT WORK & LEADERSHIP LIFESTYLE & PASSION
การขาดสภาพคล่องและการล้มละลาย
EXCLUSIVE CONTENT BY SCB WEALTH

ตลาดการเงินต่อวิกฤต จากความเสี่ยง ‘การขาดสภาพคล่องและการล้มละลาย’ รุมเร้า

... • 17 ต.ค. 2022

HIGHLIGHTS

8 mins. read
  • ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวลดลงอีกครั้ง เนื่องจากเผชิญความเสี่ยงที่หลากหลาย ตั้งแต่ตลาดแรงงานชะลอตัว ไปจนถึง IMF ปรับลดคาดการณ์เศรษฐกิจโลกปีหน้าเหลือ 2.7% 
  • ตลาดเงินผันผวนหนักหลังจาก BOE ไม่ต่ออายุมาตรการ QE ส่งผลให้หลายฝ่ายเกิดความกังวลเกี่ยวกับภาวะตึงตัวทางการเงินเพิ่มขึ้น
  • ความเสี่ยง 2 ประการหลักของตลาดการเงินที่รออยู่คือ การขาดสภาพคล่อง (Illiquidity) และการล้มละลาย (Insolvency) ซึ่งจะทำให้เกิดวงจรเงินเฟ้อขาขึ้น และการปรับขึ้นดอกเบี้ยเพื่อปราบเงินเฟ้อต่อเนื่องอีก
  • ส่งผลให้ในปีหน้า ความเสี่ยงเศรษฐกิจจะมากขึ้น ทั้งจากความตึงตัวทางการเงินและนโยบายการเงินที่แตกต่างกัน

กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความ EXCLUSIVE CONTENT ฟรี!

อีเมลนี้ถูกใช้สมัครสมาชิกเข้ามาในระบบแล้ว

กรุณาตรวจสอบกล่องจดหมายในอีเมลที่ใช้สร้างบัญชีกับ
The STANDARD จากนั้นทำการยืนยันอีเมลของคุณ

หากค้นหาไม่พบอีเมลที่กล่องจดหมายเข้า (inbox)
กรุณาตรวจสอบที่กล่องจดหมายขยะ (junk mail)

... • 17 ต.ค. 2022

READ MORELatest Stories