วันเลือกตั้ง

9 ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ พิจารณาคดียุบพรรคไทยรักษาชาติ

07.03.2019
  • LOADING...

7 มีนาคม ศาลรัฐธรรมนูญนัดฟังคำพิพากษาคดีที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. ยื่นคำร้องให้ศาลพิจารณาวินิจฉัยยุบพรรคไทยรักษาชาติ ด้วยข้อกล่าวหาว่ากระทำการอันเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามมาตรา 92(2) ของกฎหมายพรรคการเมือง จากกรณีการเสนอชื่อทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ มหิดล เป็นนายกรัฐมนตรี

 

 

ภาพประกอบ: Nisakorn R.

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising