วันเลือกตั้ง

กกต. มีมติยื่นคำร้องศาล รธน. ให้พิจารณายุบพรรคไทยรักษาชาติแล้ว

โดย THE STANDARD TEAM
13.02.2019
  • LOADING...

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เผยว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งได้พิจารณากรณีพรรคไทยรักษาชาติมีหนังสือแจ้งรายชื่อบุคคลเพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี 1 รายชื่อ และเห็นว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จึงมีมติยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัยมีคำสั่งให้ยุบพรรคไทยรักษาชาติ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 มาตรา 92

 

 

โดยในใบแถลงข่าวแจ้งว่าในวันนี้ (13 ก.พ.) นายทะเบียนพรรคการเมืองในฐานะผู้ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการการเลือกตั้งให้เป็นผู้ยื่นคำร้องและดำเนินคดี ตลอดจนมีอำนาจในการดำเนินกระบวนการพิจารณาในศาลรัฐธรรมนูญแทนคณะกรรมการการเลือกตั้งเดินทางไปยื่นคำร้องดังกล่าวต่อศาลรัฐธรรมนูญต่อไป

 

 

โดยในช่วงเช้าที่ผ่านมา สุรชัย ชินชัย คณะทำงานฝ่ายกฎหมายพรรคไทยรักษาชาติ ได้เข้ายื่นหนังสือถึง กกต. เพื่อขอโอกาสในการใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญ โดยระบุว่าตามกระบวนการกฎหมาย ผู้ถูกร้องต้องมีโอกาสชี้แจงและแสดงหลักฐานก่อน  

 

ซึ่งการกระทำเช่นนี้ไม่ต่างจากการนำพรรคไทยรักษาชาติไปประหาร อีกทั้งไม่เข้าใจว่าเหตุใดจึงต้องเร่งรัดกระบวนการยุบพรรคไทยรักษาชาติ จึงอยากให้ กกต. เปิดโอกาสให้พรรคไทยรักษาชาติเข้าสู่สนามเลือกตั้ง อย่างน้อยก็ขอให้สมาชิกได้ใช้สิทธิเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญก่อน เพราะไม่ได้ใช้สิทธิมาหลายปีแล้ว และให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินว่าพรรคไทยรักษาชาติสมควรที่จะเป็นตัวแทนของประชาชนหรือไม่

 

 

พิสูจน์อักษร: ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์  

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories