วันเลือกตั้ง

196297

กกต. ประกาศบัญชีนายกฯ รวม 69 คน จาก 45 พรรคการเมือง ไร้พระนาม ‘ทูลกระหม่อมฯ’

โดย THE STANDARD TEAM
11.02.2019
  • LOADING...

กกต. แจ้งรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี

 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยสำนักประชาสัมพันธ์ แจ้งว่า คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีประชุมเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อพิจารณาในประเด็นการแจ้งรายชื่อบุคคลเพื่อเสนอชื่อให้รัฐสภาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี และได้มีประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องการแจ้งรายชื่อบุคคลที่พรรคการเมืองจะเสนอให้รัฐสภาพิจารณาแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 แล้ว

 

โดยไม่รวมถึงพระนามของ ‘ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ มหิดล’ ซึ่งได้รับการเสนอชื่อโดยพรรคไทยรักษาชาติ เพราะพระบรมราชวงศ์ทุกพระองค์ทรงอยู่ในหลักการเกี่ยวกับการดำรงอยู่เหนือการเมือง และจะเป็นการขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ และประเพณีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันทรงมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

 

ทั้งนี้ ตามพระราชโองการ ประกาศสถาบันพระมหากษัตริย์ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2562 ประกอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

 

สำหรับประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องการแจ้งรายชื่อบุคคลที่พรรคการเมืองจะเสนอให้รัฐสภาพิจารณาแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี มี 45 พรรคการเมือง เสนอรายชื่อนายกรัฐมนตรีรวม 69 คน

 

อาทิ พรรคพลังประชารัฐ เสนอ 1 ชื่อ คือ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

 

พรรคเพื่อไทย เสนอ 3 ชื่อ ได้แก่ 1) คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ 2) ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ 3) ชัยเกษม นิติสิริ

 

พรรคประชาธิปัตย์ เสนอ 1 ชื่อ คือ อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

 

พรรคอนาคตใหม่ เสนอ 1 ชื่อ คือ ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ

 

พรรคประชากรไทย เสนอ 2 ชื่อ ได้แก่ 1) สุมิตร สุนทรเวช 2) คณิศร สมมะลวน

 

พรรคไทยรักไทย เสนอ 2 ชื่อ ได้แก่ 1) พลเอก ธรรมรักษ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา 2) คฑาเทพ เตชะเดชเรืองกุล

 

พิสูจน์อักษร: ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

  • LOADING...

READ MORE

FOLLOW US

RELATED STORIES

MOST POPULAR