วันเลือกตั้ง

197094

กกต. เตือน เหลือเวลาลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าอีกแค่ 7 วัน สิ้นสุด 19 ก.พ. นี้

โดย THE STANDARD TEAM
12.02.2019
  • LOADING...

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เตือนประชาชนว่า ขณะนี้เหลือเวลาลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าอีกเพียง 1 สัปดาห์เท่านั้น ก่อนจะสิ้นสุดการรับลงทะเบียนในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ ดังนั้นจึงควรรีบดำเนินการก่อนจะเสียสิทธิ

 

ทั้งนี้ กกต. ยังเปิดเผยว่า กรณีผู้ที่ไม่ใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. แล้วไม่ได้แจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง จะถูกจำกัดสิทธิตามมาตรา 35 ตาม พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. ซึ่งจะจำกัดสิทธิ 5 ประการคือ

 

  1. การยื่นคำร้องคัดค้านการเลือกตั้ง ส.ส.
  2. สมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น หรือรับเลือกเป็น ส.ว.
  3. สมัครรับเลือกเป็นกำนันหรือผู้ใหญ่บ้าน ตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่
  4. ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมืองตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการการเมือง และข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการรัฐสภา
  5. ดำรงตำแหน่งรองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ประธานที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น หรือคณะที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

เพื่อป้องกันไม่ให้ถูกจำกัดสิทธิ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่ได้ไปใช้สิทธิจะต้องแจ้งเหตุจำเป็นก่อนวันเลือกตั้ง 7 วัน (17-23 มี.ค.) หรือหลังวันเลือกตั้ง 7 วัน (25-31 มีนาคม) เพื่อจะได้ไม่ถูกจำกัดสิทธิดังกล่าว

 

ด้านกระทรวงมหาดไทยได้สรุปตัวเลขผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า (นอกเขต และนอกราชอาณาจักร) ข้อมูลสะสมตั้งแต่ 28 ม.ค. ถึง 11 ก.พ. 2562 โดยนอกเขตเลือกตั้งมีผู้ลงทะเบียนแล้วทั้งสิ้น 723,880 ราย ส่วนนอกราชอาณาจักรมีผู้ลงทะเบียนแล้วทั้งสิ้น 50,142 ราย ใน 67 ประเทศ

 

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

  • LOADING...

READ MORE

FOLLOW US

RELATED STORIES

MOST POPULAR