วันเลือกตั้ง

ตรวจสอบสิทธิเลือกตั้งได้ที่ไหน หากไม่มีรายชื่อต้องทำอย่างไร

โดย THE STANDARD TEAM
14.03.2019
  • LOADING...

 

  • ก่อนวันเลือกตั้ง 20 วัน

 

สามารถตรวจสอบรายชื่อจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ที่ศาลากลางจังหวัด, ที่ว่าการอำเภอ, ที่ทำการเขต, ที่ทำการ อบต., สำนักงานเทศบาล, ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หรือเขตชุมชน

 

  • ก่อนวันเลือกตั้ง 15 วัน

 

กกต. จะส่งรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งและที่เลือกตั้งให้ถึงบ้าน หรือที่เรียกว่าหนังสือแจ้งเจ้าบ้าน (ส.ส.12)

 

  • ตรวจสอบผ่านช่องทางออนไลน์

 

สามารถตรวจสอบข้อมูลได้จากแอปพลิเคชันสมาร์ทโหวต หรือ www.khonthai.com

 

 

  • หากไม่มีรายชื่อ

 

หากเห็นว่าไม่มีชื่อตนเองให้แจ้งนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น โดยนำหลักฐานสำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวอื่นใดที่ทางราชการออกให้มาแสดง โดยต้องแจ้งก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 10 วัน

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising