วันเลือกตั้ง

ชาติพัฒนาเคาะ 2 พี่น้อง สุวัจน์-เทวัญ และหมอวรรณรัตน์ เป็นแคนดิเดตนายกฯ ของพรรค

05.02.2019
  • LOADING...

วันนี้ (5 ก.พ.) เวลา 16.00 น. พรรคชาติพัฒนาได้ประชุมกรรมการบริหารพรรค โดยมี นายเทวัญ ลิปตพัลลภ หัวหน้าพรรคชาติพัฒนา พล.อ. ฐิติวัจน์ กำลังเอก รองหัวหน้าพรรค นายณัฏฐชัย ศรีรุ่งสุขพินิจ รองหัวหน้าพรรค นายดล เหตระกูล เลขาธิการพรรคชาติพัฒนา พร้อมกรรมการบริหารพรรคชาติพัฒนา ประชุมเพื่อพิจารณาวาระสำคัญ 2 เรื่อง 1. การพิจารณาสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ 2. การพิจารณาเสนอชื่อบุคคลที่เห็นสมควรให้ได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี


หลังจากการประชุมกรรมการเสร็จสิ้นแล้ว นายเทวัญ ลิปตพัลลภ หัวหน้าพรรค ได้แถลงข่าวว่า วันนี้ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคชาติพัฒนา ซึ่งมีระเบียบวาระการประชุมที่สำคัญ อยากจะเรียนให้ท่านสื่อมวลชนทราบ มติที่ประชุมพิจารณาเรื่องแรก การพิจารณาสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคชาติพัฒนาจะส่งผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อทั้งหมดจำนวน 59 คน ซึ่งในวันพรุ่งนี้เวลา 10.00 น. จะเดินทางไปสมัคร ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อที่ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

 

และในเรื่องที่ 2 ที่ประชุมได้มีการหารือในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามมาตรา 88 ของรัฐธรรมนูญ ในการพิจารณาแจ้งรายชื่อบุคคลที่พรรคมีมติว่าจะเสนอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีในนามของพรรคชาติพัฒนา พรรคมีมติเห็นสมควรที่จะเสนอชื่อครบทั้ง 3 คน ตามข้อกำหนดและเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ และเป็นไปตามแนวทางการทำงานในทางการเมืองของพรรคชาติพัฒนา ในการที่จะปฏิบัติให้เป็นไปตามกติกาทุกประการ


พรรคมีมติเห็นสมควรเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ โดยคำนึงถึงความอาวุโสทางการเมือง โครงสร้างการบริหารพรรค และระบบการทำงานอย่างเป็นทีมเวิร์กของพรรค รวมทั้งความเห็นของมวลสมาชิกทั้งหลายมาประกอบการพิจารณา ในที่สุดพรรคได้มีมติเห็นชอบให้เสนอชื่อท่านที่เคยดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคชาติพัฒนาในอดีตและหัวหน้าพรรคชาติพัฒนาคนปัจจุบันรวมทั้งหมด 3 ท่าน ได้แก่
1. นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ
2. นายแพทย์วรรณรัตน์ ชาญนุกูล
3. นายเทวัญ ลิปตพัลลภ


ซึ่งจากนี้ไปจะแจ้งมติพรรคให้อดีตหัวหน้าพรรคทั้ง 2 ท่านทราบ เพื่อให้พิจารณาจัดทำบันทึกหนังสือยินยอมให้เสนอชื่อให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี ตามแบบฟอร์ม ส.ส.4/30 และเมื่อได้รับหนังสือจากทุกท่านแล้ว ทางพรรคจะดำเนินการแจ้งชื่อเสนอต่อ กกต. ตามข้อกฎหมายในวันที่ 7 กุมภาพันธ์นี้ต่อไป

 

พิสูจน์อักษร: ภาวิกา ขันติศรีสกุล

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories